Projekt UE

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

Zał. nr 2 do umowy_oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych

Fun Kids w Niepołomicach