Projekt UE

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

Realizacja projektu Fun Kids

Fun Kids w Niepołomicach

Uprzejmie informujemy, iż Regulamin Rekrutacji do projektu „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” realizowanego przez Bismar Marlena Biskup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY, Z RACJI WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU DO 8.01.2021 oraz poszerzenia grupy docelowej o osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa małopolskiego. ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN REKRUTACJI WCHODZI W ŻYCIE DNIA 15 października 2020 ROKU.