Projekt UE

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

Informacje o projekcie Fun Kids

Fun Kids w Niepołomicach

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” nr umowy: RPMP.08.05.00-12-0189/19-00 współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób, które pełnią opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie miejsc opieki dla tych dzieci i tym samym przez umożliwienie rodzicom tychże dzieci powrotu lub wejścia na rynek pracy. Projekt sprzyjał będzie w ten sposób łączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Dzięki realizacji Projektu powstał obiekt z 20 nowymi miejscami profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem w powrocie/ wejściu na rynek pracy zostanie objętych 20 osób pełniących funkcję opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami:

  • budynek Punktu Opieki Dziennej w Niepołomicach dostosowany jest częściowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową- możliwość wejścia do budynku (podjazd, szerokie przejście), możliwość skorzystania z Sali opieki oraz wc
  • formularze rekrutacyjne i pozostała dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w formie papierowej w Punkcie Opieki Dziennej FunKids, jak również w formie elektronicznej na stronie internetowej, w zakładce dokumenty,
  • w sprawie projektu możliwy kontakt telefoniczny: 515 281 248, mailowy: kontakt@fun-kids.pl, osobisty w Punkcie Opieki Dziennej FunKids oraz poprzez osobę trzecią np. opiekuna lub członka rodziny,
  • w przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik beneficjenta odczytuje formularz, materiały rekrutacyjne, czy inne niezbędne dokumenty, i pomaga w ich uzupełnieniu
  • istnieje możliwość umówienia spotkania w obecności tłumacza języka migowego,
  • do naszego biura możesz wejść z psem asystującym,
  • jeżeli istnieją szczególne potrzeby związane z Twoją niepełnosprawnością, zgłoś je naszemu pracownikowi, postaramy się zapewnić takie warunki współpracy, abyś czuł/a się komfortowo.

Całkowita wartość projektu:

197 770,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

167 970,85 PLN

Wkład własny:

29 800 PLN

Okres realizacji wsparcia:

01.09.2020-08.01.2021

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!


Informacja o projekcie dla osób niesłyszących