Projekt UE

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

Informacje o projekcie Fun Kids

Fun Kids w Niepołomicach

Projekt „Punkt Opieki Dziennej FunKids – utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niepołomice” nr umowy: RPMP.08.05.00-12-0189/19-00 współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami:

  • budynek Punktu Opieki Dziennej w Niepołomicach dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową,
  • formularze rekrutacyjne i pozostała dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w formie papierowej w Punkcie Opieki Dziennej FunKids, jak również w formie elektronicznej na stronie internetowej, w zakładce dokumenty,
  • w sprawie projektu możliwy kontakt telefoniczny: 515 281 248, mailowy: kontakt@fun-kids.pl, osobisty w Punkcie Opieki Dziennej FunKids oraz poprzez osobę trzecią np. opiekuna lub członka rodziny,
  • w przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik beneficjenta odczytuje formularz, materiały rekrutacyjne, czy inne niezbędne dokumenty, i pomaga w ich uzupełnieniu
  • istnieje możliwość umówienia spotkania w obecności tłumacza języka migowego,
  • do naszego biura możesz wejść z psem asystującym,
  • jeżeli istnieją szczególne potrzeby związane z Twoją niepełnosprawnością, zgłoś je naszemu pracownikowi, postaramy się zapewnić takie warunki współpracy, abyś czuł/a się komfortowo.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!


Informacja o projekcie dla osób niesłyszących